Back to Top

Vīzas

KRIEVIJAS, BALTKRIEVIJAS, TAIZEMES, UKRAINAS u.c. valstu vīzas.

Krievijas vīzas

Vīzas   10 darba dienas 4 darba dienas
Tūrisma vīza uz Krieviju vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām) 72 EUR 114 EUR
Tranzīta vīza uz Krieviju vienkārtējā / divkārtējā 79 EUR 124 EUR
Vīza pēc privātā ielūguma vienkārtējā / divkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 90 dienām) 74 EUR 114 EUR
Tūrisma vīza bērniem līdz 16 gadiem un pensionariem vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām) 70 EUR 114 EUR
Komercvīza uz 1 gadu pēc vienošanās ar ES (ja ir iepriekšēja vīza un ieceļošanas / izceļošanas zīmogi pēdējo 12 mēnešu laikā) daudzkārtējā 99 EUR  
Komercvīza uz 1 gadu, iepriekšēja vīza nav nepieciešama, pieteikums jāveic 21 d.d. iepriekš (pēc pases kopijas) daudzkārtējā 151 EUR 180 EUR
Komercvīza uz 90 dienam (pēc vienošanās ar ES) vienkārtējā 85 EUR 129 EUR
Komercvīza uz 90 dienam (pēc vienošanās ar ES) divkārtējā 89 EUR 139 EUR
Komercvīza ar klienta ielūgumu daudzkārtējā 74 EUR 114 EUR
Vīzas pārnešana no vecas pases uz jauno pasi daudzkārtējā   79 EUR

Jūsu ērtībai Jūs varat lejupielādēt anketu un aizpildīt vīzas noformēšanai nepieciešamo informāciju priekšlaicīgi: aneketa

Dokumenti tūrisma vīzai:

  –  pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 3 brīvām lappusēm vīzu sadaļā)
  – 1 fotogrāfija (krāsaina, uz baltā fona, 3.5×4.5 cm) 
  – apdrošināšana – var noformēt uz vietas. Piedāvājam A/S Seesam, BTA, ERGO un BALTA
 
LR nepilsoņiem vīza uz Krieviju nav nepieciešama.
Grupām no 10 cilvēkiem – atlaides apdrošināšanai līdz 30%, vīzas cena pēc pieprasījuma. 
Pēc nepieciešamības Konsulārā nodaļā var pieprasīt uzradīt papildus dokumentus.

Baltkrievijas vīzas

Vīzas   6 darba dienas 2 darba dienas
Privāta vīza uz Baltkrieviju vienkārtējā  36 EUR 61 EUR
Privāta vīza uz Baltkrieviju divkārtējā 46 EUR 80 EUR
Tranzīta vīza vienkārtējā 20 EUR 30 EUR
Tranzīta vīza divkārtējā 25 EUR 40 EUR
Tranzīta vīza vairākkārtējā 45 EUR 80 EUR
Komercvīza līdz 10 dienām vienkārtēja 36 EUR 61 EUR
Komercvīza līdz 15 dienām divkārtēja 45 EUR 80 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām divkārtējā 45 EUR 80 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām vairakkārtēja 75 EUR 140 EUR
Komercvīza uz gadu (līdz 180 dienām) vairakkārtēja 80 EUR 145 EUR
Privāta / tranzīta vīza bērniem līdz 6 gadiem vienkārtējā / divkārtēja 10 EUR 10 EUR
Grupas vīza uz Baltkrieviju vienkārtējā 20 EUR 30 EUR
Privāta vīza ar apbedīšanas izziņu līdz 90 dienām* vairakkārtēja 75 EUR 140 EUR
 
Nepieciešamie dokumenti tūrisma un privātas vīzas noformēšanai:
 – Pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 3 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)
 – 1 fotogrāfija (krāsaina, balta fonā, izmērs 3.5×4.5, 80% jāaizņem sejai, ne vēcāka kā 6 mēn.)
 – Bērniem kas dzimuši pec 1991. gada dzimšanas apliecības kopija un abu vecāku pases kopijas
 – Dzīvesvietas adrese Baltkrievijā (obligāti)
 – Apdrošināšana (var noformēt uz vietas) 

Jūsu ērtībai Jūs varat lejupielādēt anketu un aizpildīt vīzas noformēšanai nepieciešamo informāciju priekšlaicīgi: aneketa
 
Noformējot Baltkrievijas tranzīta vīzu, ja vīza uz trešo vai galamērķa valsts nav vajadzīga, par pamatu tranzīta vīzai var kalpot: 
– Avio vai autobusu biļetes vai galamērķa valsts vīza (ja vīza ir obligāta) , vai zaļā karte
 – Transportlīdzekļa apdrošināšanas polise, kas darbojas trešā vai galamērķa valsts teritorijā
 – Līgums vai vienošanās, kas paredz braukšanu trešā vai galamērķa valstī
 – Nosūtošas organizācijas iesniegums
 – Apliecinājums par pastāvīgu dzīvesvietu vai darba esamību trešā vai galamērķa valstī
 – Dokuments, kas apliecina īpašumtiesībās uz nekustamo īpašumu trešā vai galamērķa valstī
 – Apliecinājums par ģimenes locekļu apbedīšanu trešā vai galamērķa valstī
 – Citi dokumenti, kas apliecina ceļojuma mērķus un termiņus
 
Nepieciešamie dokumenti daudzkārtējai vīzai uz 1 gadu:
 – Oriģinālais ielūgums no Baltkrievijas partneriem ielugūma paraugs
 – Sadarbības līguma kopija starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmumiem,  kas ir apstiprināts no baltkrievijas puses  ar oriģinālo apstiprinājumu kopā ar zīmogu un parakstu;
 – Izziņa no darba vietas
 
*Nepieciešamie dokumenti privātai vīzai ar apbedīšanas izziņu:
 – apbedīšanas izziņā (oriģināls);
 – dzimšanas apliecība
 
 

Kaļiņingradas vīzas.
Latvijas pilsoņiem ceļošana uz Kaļiņingradu tagad ar bezmaksas vīzu

No 1. jūlija Krievija atļaus Latvijas un vēl 52 valstu pilsoņiem iebraukt Kaļiņingradas apgabalā, izmantojot bezmaksas vienreizējās elektroniskās vīzas, kas ļaus uzturēties Kaļiņingradas apgabalā līdz astoņām diennaktīm. Šī kārtība vēl nav stājusies spēkā, bet Krievijas Ārlietu ministrija jau oficiāli publicējusi informāciju par šādu iespēju.  

Kaļiņingradas valdība norāda, ka elektronisko vīzu izsniegs četru kalendāro dienu laikā (arī brīvdienās un svētkos). Uzaicinājumu, apliecinājumu un citu īpašu dokumentu nepieprasīs, būs tikai jānoformē iesniegums Krievijas Ārlietu ministrijas mājaslapā, pievienojot failu ar fotogrāfiju.

Vīza būs derīga 30 dienas no izsniegšanas brīža, bet Kaļiņingradas apgabalā varēs uzturēties līdz astoņām dienām no iebraukšanas brīža.

Kaļiņingradas apgabala valdība norāda, ka galīgais lēmums par jaunās kārtības apstiprināšanu vēl jāpieņem Krievijas valdībai, taču Krievijas Ārlietu ministrija jau  publicējusi   to valstu sarakstu, kuru pilsoņi varēs šo kārtību izmantot.

Latvijas nepilsoņi var šķērsot Krievijas robežu bez vīzas, bet Latvijas pilsoņiem nepieciešama vīza.  

Autori: LSM.lv ziņu redakcija