Back to Top

Ceļojuma dokumenti

Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, kā arī Melnkalnē un Horvātijā. Pārējās pasaules valstīs ceļošanai nepieciešama pase, kas derīga vismaz pus gadu pēc ceļojuma beigām. Atsevišķās valstīs pat vienu gadu pēc ceļojuma beigām!

 

Latvijas nepilsoņiem ceļojumos ārpus Latvijas teritorijas ir nepieciešama pase!

 

Valstu saraksts, kurās Latvijas pilsoņi ceļošanai var izmantot personas apliecību:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Bosnija un Hercegovina
 • Čehijas Republika
 • Dānija
 • Francija
 • Grieķija
 • Gruzija (līdz 90 dienām)
 • Horvātija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Islande
 • Itālija
 • Kipra
 • Apvienotā Karaliste (Lielbritānija)
 • Lietuva
 • Lihtenšteina
 • Luksemburga
 • Malta
 • Melnkalne
 • Moldova (līdz 90 dienām)
 • Nīderlande
 • Norvēģija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Serbija (uzturoties līdz 90 dienām)
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Šveices konfederācija
 • Ungārija
 • Vācija
 • Zviedrija